Tilgjengelighet på web

Tilgjengelighet på web er viktig for å sikre at nettsider og applikasjoner vi lager kan brukes av alle, inkludert de med nedsatt funksjonsevne. I Norge er en ny tilgjengelighetslov nettopp på plass, den pålegger oss å lage nettsider tilgjengelig for alle. I denne sesjonen vil Derek snakke om hva tilgjengelighet betyr, hvordan du kan sikre at innholdet er tilgjengelig og lære deg hvordan du kan gjøre design bedre for alle ved å gjøre det tilgjengelig for funksjonshemmede.

I tillegg vil Christian fortelle deg hvordan UDI jobber med universell utforming på nye udi.no. Du får vite hvordan du organiserer arbeid med universell utforming og hvordan du sikrer deg at det blir en sentral del av utvikling og forvaltning av nettstedet.