Stil og tone

Stil og tone handler om å skrive for levende mennesker med en klar, konsistent ”merkevarestemme”, der det er innholdet som styrer måten man skriver på. Kate Kiefer Lee vil dele erfaringer fra MailChimp, og gjennomgå Mailchimps stil- og toneguide – VoiceandTone.com. Hun viser oss eksempler på empatisk innhold fra ulike selskaper, og vil snakke om hvordan man håndterer følsomme temaer og hvordan man lager innhold for sensitive situasjoner.

Kate deler med oss noen av hennes favoritter blant stil- og toneguidene der ute, og vil snakke om hvordan man kan lage retningslinjer som gjør det gøy å skrive, også for folk som ikke er tekstforfattere. Hun vil selvsagt også snakke om hvilke konsekvenser virksomhetens kultur får for stil og tone.