Hvordan overbevise om viktigheten av brukerundersøkelser?

En ny generasjon av brukere forventer og forlanger at alt bare skal virke, aller helst like enkelt som på smarttelefonen deres. I det andre hjørnet: En ledelse som mener den vet best og en organisasjon som ikke er vant til, kanskje ikke engang ønsker, å ta brukerne med på råd. I midten: Frustrerte og ensomme UX-folk som sliter med å få kolleger og sjefer til å tenke annerledes og forstå hvorfor brukerundersøkelser og brukeropplevelse er viktig.

Tomer presenterer åtte historier med eksempler på hva som virker, hva som ikke virker, og hvordan disse problemene kan løses.