Site search analytics

Du skulle bare ha visst hva du egentlig vet om brukerne dine! Hvis du har en søkemotor på nettsidene dine, sitter du på en gullgruve av informasjon: Søkedata som forteller hva brukerne virkelig leter etter på sidene dine, og hvilke ord de bruker når de leter. Analyserer du disse dataene systematisk, vil du lettere kunne identifisere og løse problemer med innhold, navigasjon og søk på nettsidene.

I denne workshopen lærer Louis Rosenfeld deg hvordan du med én times innsats i uka kan forbedre nettsidene dine – og virksomheten din – gjennom planmessig bruk av søkedata. Rosenfeld har skrevet bøkene Architecture for the World Wide Web og Search Analytics for Your Site. I denne workshopen lærer du helt konkrete aktiviteter og teknikker du kan bruke for å få bedre resultater av informasjonen du allerede har.

Workshopen vil være nyttig for innholdsarbeidere, informasjonsarkitekter, designere, analytikere og alle andre som har en egen søkemotor på nettsidene sine.