Den materielle verden

Den moderne designeren jobber mer med materialer enn noen gang før. Ikke bare håndgripelige materialer som web, software eller smarttelefonen, men også de mer uhåndgripelige som data, tid og nettverk.

Spørsmålet er hvordan vi blir kjent med de ulike materialene og deres muligheter, det må til for å lage godt design. Det krever tid til utforskning, det er ikke nok å lese, se på dem eller å tegne litt, vi må grave dypere. Vi må leke, så kanskje det er bedre å tenke at du skal lage en leke heller enn å lage en prototype.

I dette foredraget vil Tom se på hva materialer er og kan være. Han vil snakke om hvordan du kan tilnærme deg materialer, nytten ved å utforske, og verdien av å leke med dem.