Hvordan kan innholdsstrategi endre organisasjonen din?

Vi lever i kommunikasjonens og delingens tidsalder, men mange henger igjen i gamle, lite kundeorienterte strukturer. Som webarbeidere får vi ikke gjort jobben vår skikkelig hvis resten av organisasjonen ikke prioriterer brukerbehov og tilpasser seg endrede forventninger og krav. Derfor må vi skape forandring.

I dette foredraget snakker Jonathan Kahn om hvordan vi kan bruke web- og innholdsstrategier til å endre hele virksomheten, ikke bare websidene. Det er vanskelig å endre kulturer, men det er mulig, og her lærer du hvordan du kan komme i gang med det samme.