Adopter en bruker

99.9% av de flinkeste folkene jobber ikke for deg. Hvorfor ligger denne fantastiske muligheten nesten helt urørt? Det er lett å se potensiale i å innvolvere brukerene, men det er veldig vanskelig å omsette dette til verdier for både prosjekt og bruker.

Hvorfor er det så vanskelig? En historie om mot, sunn fornuft og brukeradopsjon.