Oslo Kongressenter

Konferansedagene 10. og 11. september foregår på Oslo Kongressenter: Youngstorget – Youngs gate 11, Oslo

Litteraturhuset

Workshopene 9. september foregår på Litteraturhuset: Wergelandsveien 29, Oslo

Litteraturhuset sin nettside