Tomer Sharon

Tomer jobber med brukerundersøkelser i Google search og har skrevet boken It’s Our Research: Getting stakeholder buy-in for user experience research projects (2012). Han står bak organisasjonen for UX-folk i Israel og er mentor på Google’s Campus-program på UX-feltet. Tom har en master i Human Factors in Information Design fra Bentely University.