Ove Dalen

Ove regnes som en av landets fremste eksperter på webinnhold og strategi. Han utga i 2009 boken Effektiv nettskriving, og i 2012 kom Slik lykkes du endelig med innhold på nett som han skrev sammen med Eirik Hafver Rønjum. Ove jobber med innhold, strategi og kundeopplevelse i Netlife Research.