Derek Featherstone

Derek er internasjonalt kjent foredragsholder og faglig autoritet på tilgjengelighet og webdesign og jobber for Simply Accessible i Canada. Han setter alltid brukeren i første rekke og jobber for å gjøre webben bedre ved å designe opplevelser som er er enkle å bruke for alle, også funksjonshemmede.